Jak działa podatek Belki? Czy da się go uniknąć? | MrBudget

0
273

Podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki, to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Podatek jest pobierany od dochodów kapitałowych – zysków osiągniętych poprzez sprzedaż akcji, obligacji, z funduszy inwestycyjnych czy lokat bankowych.

Skąd wziął się podatek Belki?

Wprowadzony w 2002 roku podatek  Belki (od nazwiska jego inicjatora, ówczesnego ministra finansów Marka Belki) miał na celu pobieranie do kasy państwa procenta od zysków z lokat i depozytów i początkowo wynosił 20%. Szybko jednak, bo w 2004 roku, ustawodawca obniżył podatek do 19%, ale objął nim dodatkowo dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji w akcje. W niezmienionej postaci podatek Belki obowiązuje do dnia dzisiejszego i skutecznie zmniejsza zyski oszczędzających Polaków.

Od jakich przychodów płacimy podatek Belki?

Podatku nie unikniemy gdy osiągniemy zysk na następujących produktach finansowych:

 • Odsetki od pożyczek
 • Odsetki od wkładów oszczędnościowych takich jak lokaty czy konta oszczędnościowe
 • Przychody z giełdy i dywidend płaconych przez spółki giełdowe
 • Przychody z funduszy kapitałowych
 • Przychody z pracowniczych funduszy emerytalnych
 • Od zysków osiągniętych w ramach IKE, jeśli wypłacimy środki przed osiągnięciem 60 roku życia.

Jak obliczyć i opłacić podatek Belki

Zaznaczę najważniejsze – podatek belki płaci się wyłącznie od zysków kapitałowych, czyli od tego, co udało się zarobić na inwestycji. Przykładowo:

Zakładasz lokatę na 10 000 złotych na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,5% i kapitalizacją jednorazową na koniec lokaty, przyniesie ona zysk w wysokości 86,07zł. Po odliczeniu 19% odsetek, Twój zysk wyniesie 69, 71 zł.

Płatnikiem podatku od zysków kapitałowych jest bank. To on wypełnia stosowną deklarację i rozlicza się z fiskusem, nie angażując w to klienta. Cały proces odbywa się automatycznie, więc kwota którą dostajesz tytułem odsetek z lokaty czy konta oszczędnościowego nie wymaga już dodatkowego rozliczania z Urzędem Skarbowym. Kwota netto (pomniejszona o podatek) trafi także na konta osób wycofujących środki z IKE czy funduszu inwestycyjnego.

Podatek Belki w przypadku obligacji Skarbu Państwa

Jeśli zastanawiasz się, czy w przypadku zakupu kilkuletnich obligacji coroczne zyski będą opodatkowane, mam dobrą wiadomość – podatek Belki nie jest pobierany na zakończenie danego roku. Ustawa z 1991 o podatku dochodowym mówi „w przypadku obligacji skarbowych nabytych na rynku pierwotnym, podatek pobierany jest tylko od tej części wypłacanych odsetek, które narosły faktycznie od momentu nabycia danych obligacji od Skarbu Państwa. Nie jest pobierany natomiast od tych skumulowanych odsetek”

Oznacza to, że w kolejnym roku pracuje cały pierwotnie wpłacony kapitał oraz 100% odsetek wypracowanych w poprzednim roku. To dodatkowo poprawia Twój wynik inwestycyjny. Podatek jest w praktyce odroczony aż do momentu wykupienia obligacji (czyli na 10 lat) lub przedstawienia jej przez Ciebie do przedterminowego wykupu.

Podatek Belki od gry na giełdzie

Obowiązek samodzielnego odliczenia podatku od zysków kapitałowych spoczywa jednak na graczach giełdowych. Ich obowiązkiem będzie więc wypełnienie i złożenie deklaracji PIT-38, którą składa się raz do roku do 30 kwietnia.  Podatek od zysków kapitałowych jest podatkiem liniowym, co oznacza, że nie obowiązują tutaj żadne progi ani ulgi. Zawsze wynosi on 19%. Domy maklerskie co roku wystawiają formularze PIT-8C (który trafia też do Urzędu Skarbowego) i to na jego podstawie obliczamy podatek do deklaracji PIT-38. Podatek należy pomniejszyć o ewentualną stratę poniesioną podczas inwestowania na giełdzie.

Czy można uniknąć podatku Belki?

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Legalną metodą na uniknięcie podatku Belki jest IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Niestety zwolnieniu z opodatkowania podlegają tylko kwoty ograniczone limitem rocznych wpłat, która w 2020 roku wynosi  15 681 zł.

IKE to tylko opakowanie „tarczy podatkowej”, która uprawnia nas do wypłaty kwoty z pominięciem podatku Belki jeśli wypłacimy pieniądze po osiągnięciu 60 roku życia. Samo IKE może mieć postać:

 • funduszu inwestycyjnego,
 • podmiotu prowadzące działalność maklerską
 • zakładu ubezpieczeń na życie,
 • banku
 • dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Można posiadać tylko jedno IKE. Wcześniejsza (przed 60 rokiem życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia ) wypłata środków jest możliwa (w całości lub częściowo), ale spada na nas obowiązek opłacenia podatku Belki. IKE może być więc metodą na odroczenie w czasie zapłaty tego podatku, którego innym sposobem nie unikniemy.

Zakup złota

Jeśli więc kupimy uncję złota, a następnie, np. po roku, sprzedamy ją z zyskiem, podatku nie zapłacimy. Przepisy podatkowe traktują bowiem – co zresztą logiczne – ten kruszec jako rzecz, a nie instrument finansowy. Niestety – by być zwolnionym z podatku, musi upłynąć przynajmniej pół roku pomiędzy datą zakupu a sprzedaży złota. W innym przypadku skarbówka potraktuje to jako finansową spekulację i zażąda zapłacenia należnego podatku.

Kryptowaluty

Wedle aktualnych przepisów handel kryptowalutami nie jest objęty podatkiem „Belki”. Podatku jednak nie ominiemy i może być on większy niż 19%, zwłaszcza jeśli wpadniemy w 2 próg podatkowy – wówczas od pieniędzy zarobionych na handlu Bitcoinem czy innymy kryptowalutami będzie trzeba zapłacić nawet 32% podatku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here