Premia do 200 zł za konto + do 500 zł w programie poleceń w Credit Agricole

0
89

W kolejnej promocji banku Credit Agricole do zdobycia czeka nawet 200 zł. Dla chętnych program poleceń konta plus 3% na koncie oszczędnościowym!

Kto może wziąć udział w promocji?

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r.

Jak zdobyć do 200 zł premii?

  1. 30.06.2020 złóż wniosek o konto na stronie promocji i zawrzyj umowę z bankiem
  2.  Wybierz jeden z trzech sposobów pozyskania premii – bez względu na którą wybierzesz, wysokość premii jest ta sama. Możliwości to:

a) premia za przeniesienie konta lub

b) premia za płatności mobilne i płatności kartą lub

c) premia za CAsaver (usługę auto-oszczędzania)

ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE PROMOCJI

Premia za przeniesienie konta

By zdobyć premię w ten sposób, należy należy upoważnić Credit Agricole do przeniesienia swego konta z innego banku. Tę dyspozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto w Credit Agricole. W takim wniosku z upoważnieniem do przeniesienia konta podać należy nazwę i adres instytucji, od której dostajesz wynagrodzenie. By uzyskać premię, bank oczekuje zapewnienia wpływów przez 3 kolejne miesiące. Pierwszy wpływ na konto musi pojawić się najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, który przypada po dniu otwarcia konta.

Premia sięgnie 200 zł jeśli jeśli wpływy w każdym miesiącu wyniosą co najmniej 3000 zł. Gdy co miesiąc na Twoje konto będzie wpływała niższa suma (minimum 1000 zł) premia zostaje zmniejszona do 100 zł.

Wypłata premii (100 lub 200 zł w zależności od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto) ma nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym pojawi się ostatni wymagany wpływ.

Premia za płatności mobilne i płatności kartą

Credit Agricole będzie oddawać Ci:

  • 5% za płatności mobilne wykonywane za pomocą Google Pay lub Apple Pay, jak i realizowane BLIKiem i/lub
  • 2% za płatności kartą.

Otrzymywanie tych bonusów przewidziane jest przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpisz do promocji, a miesięcznie uzyskać można w ten sposób maksymalnie 16,67 zł czyli 200 zł z kilkoma groszami.

Pamiętaj jednak by spełnić podstawowe warunki aktywności z konta tj:

  • wykonać co najmniej 3 płatności mobilne lub kartą oraz
  • zapewnić wpływ w wysokości min. 1000 zł (uwaga – wpływ nie może pochodzić z Twojego konta nawet w innym banku)

Wypłata zwrotu ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po każdym miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Premia za CAsaver 

Co to jest CAsaver?
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą – do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe.

Od sumy środków w taki sposób wpłaconych na Rachunku Oszczędzam bank będzie Ci naliczał premię, która wyniesie 50% od tej kwoty. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 16,67 zł

By otrzymać premię CAsaver, w danym miesiącu:

  • wykonaj płatności kartą wydaną do Twego konta na sumę min. 200 zł oraz
  • zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł

Premia 50 zł dzięki programowi poleceń Credit Agricole

By uzyskać dodatkową premię 50 zł, podczas składania wniosku o konto w Credit Agricole podaj kod polecenia od osoby posiadającej już konto w tym banku.

By uzyskać 50 zł, w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • wykonać płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł lub
  • zapewnić wpływy na konto na kwotę min. 1000 zł

Bonus za otwarcie konta z polecenia otrzymasz do 30. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Zdobywaj pieniądze za polecanie konta

Jeśli już posiadasz lub dopiero otworzysz konto w Credit Agricole, to również możesz je polecać. Do programu poleceń można przystąpić za pomocą aplikacji mobilnej, poprzez infolinię lub w placówce banku. W tym celu musisz wyrazić niezbędne zgody marketingowe. Rejestracja w programie poleceń pozwoli Ci uzyskać kod polecenia, który we wniosku podać musi osoba przez Ciebie polecona.

Za skuteczne polecenie bank płaci 50 zł (a maksymalnie można zarobić do 500 zł, bo premie przysługują wyłącznie za 10 skutecznych poleceń)

3% na koncie oszczędnościowym do 20 000 zł

Do zgarnięcia jest jeszcze 3% w skali roku na koncie oszczędnościowym dla kwoty do 20 000 zł – co w chwili obecnej jest najwyższym wynikiem dla tej kwoty. Oprocentowanie specjalne obowiązuje przez 3 miesiące od dnia otwarcia konta i dotyczy jedynie pierwszego Rachunku Oszczędzam. Na kolejnych zarobimy już standardowo.

Credit Agricole – opłaty za konto

Konto Dla Ciebie jest darmowe, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem. W przeciwnym wypadku opłata wyniesie 7 zł co miesiąc. Darmowa – po spełnieniu wymienionych warunków – jest również karta (w przeciwnym wypadku kosztuje 9 zł miesięcznie). Spełnienie tych warunków pozwoli Ci również wypłacać gotówkę z bankomatów za darmo.

Ważne dokumenty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here